Gwasanaethau a Prisiau

Priodasau

Gallwn gynnig gwasanaeth cynllunio llawn, cynllunio rhannol neu pecyn 'ar y diwrnod' i'ch cynorthwyo i gynllunio eich diwrnod arbennig. Cysylltwch a ni am fwy o wybodaeth.

 

Digwyddiadau

Mae gennym amrywiaeth o becynnau ar gael (cliciwch yma), fodd bynnag rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth cynllunio unigryw sydd wedi ei deilwra ar gyfer eich anghenion. Ar ôl ein trafodaeth gychwynnol yna gallwn amcangyfrif ffi er mwyn cynllunio eich digwyddiad.

 

À la carte

Trefnydd cynllunio

Trefnydd cynllunio cryno hardd yn llawn cwestiynau, awgrymiadau, cynllunydd cyllideb, rhestr wirio, rhestr gwesteion, cynlluniau seddi, llinell amser a mwy. Mae'r llyfr hwn yn ganllaw cam wrth gam i'ch cadw ar y trywydd iawn wrth gynllunio eich diwrnod arbennig. Rydym yn falch o ddweud bod y llyfr hwn yn niwtral o ran rhywedd ac yn addas ar gyfer unrhyw gwpl sy'n priodi. Dyma gynlluniwr gwych i unrhyw un sy'n priodi, yn rhodd dyweddïo meddylgar ac yn rhywbeth bach gwych i gofio'r achlysur!

£19.99 wrth ddilyn y linc yma.

Awdur: Heledd Bryn Parri - Priodas Fach Gymreig
Dylunio: @heleddowen.co.uk
Llun uchod: @kristinabanholzer_photographer

Cysylltwch â ni...

Priodas Fach Gymreig

post@priodasfachgymreig.co.uk
07710049379